Osteopati för spädbarn och barn
Det är en vanlig uppfattning att spädbarn och barn inte bör ha någon strukturell stress eller spänning i sin kropp eftersom de är ”så unga”. Verkligheten ser annorlunda ut.

Att födas är en av de mest stressfyllda upplevelserna i livet. Barnet utsätts för enorma krafter då livmodern trycker på för att pressa ut barnet mot det naturliga motståndet i förlossningskanalen. Barnet måste vända och vrida sig när det pressas igenom bäckenet. Barnets huvud har en fantastisk förmåga att absorbera stressen under en normal förlossning. För att minska huvudets storlek, kan de mjuka benen överlappa varandra, böja och vrida sig medan barnet är på väg ut. Många barn föds med konstig form på huvudet till följd av detta. Under de första dagarna återfår huvudet gradvis sin normala form genom att barnet suger, skriker och gäspar. Denna återgångsprocess är emellertid ofta ofullständig, särskilt om förlossningen varit svår. Det kan få till följd att barnet måste leva med obehaglig stress i huvudet och kroppen.

Vilken effekt får en ej fullständig återgång?
En del spädbarn hanterar även ganska allvarliga fall av formförändringar och tryck på ett bra sätt, de är ofta nöjda och glada ändå. För andra är det annorlunda och det kan visa sig genom olika typer av problem:

Skrikande, irriterade barn
Skrikande, kinkiga och irriterade barn som behöver vaggas till sömns och föredrar att bli burna.

Orsak
Barnet kan känna obehag av att ha en konstant känsla av tryck i huvudet. Detta förvärras av det extra tryck på huvudet som uppkommer då barnet ligger ner.

Matningsproblem
Barnet tar lång tid på sig att äta och mattiderna går in i varandra. Barnet kan ha gaser vid ätandet.

Orsak
Att äta är svårt och tröttsamt på grund av mekanisk stress genom huvud, ansikte och hals. Tungans nerver kan vara irriterade där de innerveras från skallbasen, vilket gör det svårt att suga.

Sjukdom, kolik och gaser
Uppkastningar av mjölken mellan målen, långa skrikanfall som beror på kolik och gaser, vilket ofta blir värre på kvällen.

Orsak
Nerven till magen är irriterad där den innerveras från skallbasen, vilket hindrar matsmältningen. Diafragman kan vara stressad eller störd, vilket ytterligare försvårar både matsmältningen och magens förmåga att behålla sitt innehåll.

Sömnsvårigheter
Barnet sover bara korta perioder, och kan sova lite på dagen (eller natten) och vaknar vid minsta ljud.

Orsak
Spänningarna i skallbenen och hjärnhinnorna håller barnets nervsystem i ett konstant vaket tillstånd.


När barnet blir större
När barnet blir större kan effekterna av formförändringar leda till andra problem. De följande är de vanligaste, men det är inte på långa vägar en fullständig lista:

Infektioner
Formförändringar och stress vid förlossningen kräver en del av kroppens reserver och urholkar även immunförsvaret. Detta kan göra barnet mer känsligt för alla typer av infektioner.

Öroninflammation
Återkommande öroninflammationer som gradvis blir mer frekventa. Hörselnedsättning kan leda till sekretorisk inflammation i mellanörat.

Orsak
Formförändringar från förlossningen inuti och omkring örats ben hindrar vätskedränering från örat och orsakar svag utveckling av hålrummen i örat samt blockerar örontrumpeten helt eller delvis. Infektioner som aldrig läker ut helt gör att barnet blir mer känsligt för ytterligare infektioner och får ett nedsatt immunförsvar.

Problem med bihålor och tänder
Barnet andas oftast genom munnen och är alltid täppt i näsan eller snuvigt. Senare kan detta öka risken för att tänderna hamnar för tätt.

Orsak
Skadad tillväxt och dränering av bihålor och ansiktsben som beror på formförändrade ben och fogar.

Beteendestörningar och inlärningsproblem
Dålig koncentrationsförmåga, oro och hyperaktivitet.

Orsak
Fortsatt rastlöshet från det att barnet var litet. Trycket från formförändringen gör det obehagligt att vara i samma ställning för länge - vilket blir vanebildande. Allvarliga tryckskador kan rubba normala inlärningsmönster i hjärnan.

Huvudvärk och andra smärtor
Huvudvärk börjar vid 7-8 års ålder. Växtvärk, känslighet för stukningar, vrickningar eller andra smärtor.

Orsak
Formförändringar ökar risken för högre tryck i skallen då brosket i skallen omvandlas till ben när barnet kommer i 7-8 årsåldern. Hållningsrelaterad spänning/förändring gör andra delar av kroppen överkänslig för påfrestningar och uttröttning.

Astma
Känslighet för infektioner i luftvägarna. Graden av astma förvärras från mild till allvarlig.

Orsak
Tryck på grund av formförändringar kan förvärra tendenser till astma. Ett allmänt svagt immunförsvar leder till fler infektioner i luftvägarna. Efter infektionerna blir bröstet spänt och revbenen återfår inte sin fulla funktion. En osteopatisk behandling kan hjälpa till att frigöra förlossningsstress och förbättra bröstets funktion, vilket i sin tur leder till minskad risk för och grad av astma

Osteopatisk behandling
Den craniala metoden är mycket mjuk, säker och effektiv vid behandling av spädbarn och barn. Specifikt mjukt tryck används där det behövs för att möjliggöra inre läkning i kroppen.

Kan negativa reaktioner förekomma?
Reaktionerna på behandlingen varierar. Ofta blir barnet avslappnat och sover gott efteråt. Andra barn får en energikick efter behandlingen, som vanligtvis följs av en god natts sömn. Ibland kan barn kortvarigt bli oroliga under/efter behandlingen. Det uppkommer när frigörandet av formförändringen varit ofullständigt. Ibland krävs det fler än ett behandlingstillfälle, särskilt om skadan varit allvarlig eller långvarig.

Hur många behandlingar behövs?
Detta varierar beroende på hur allvarligt problemet är och på barnets ålder.

När ska behandling ske?
Ju yngre barnet är desto bättre. Det är aldrig för tidigt att behandla. För bästa möjliga resultat bör behandling ske före 5 års ålder. Efter denna ålder kan inte alltid stress och asymmetrier helt elimineras, men det är fortfarande möjligt att nå goda resultat när det gäller att frigöra stress under resten av livet.

Vad kan vi behandla?
Osteopater behandlar hela människan, inte bara en viss åkomma. Genom att använda osteopatins principer kan ett stort antal olika problem lindras t ex.

- Skrikande barn
- Matningsproblem
- Kolik och gaser
- Sömnsvårigheter
- Återkommande infektioner
- Öroninflammationer
- Huvudvärk
- Astma
- Problem med bihålor och körtlar
- Beteendestörningar
- Inlärningsproblem
m.m.Detta är en patientinformation framtagen för England. Här i Sverige är lagstiftningen annorlunda. Enligt lagen om yrkesverksamma på hälso- och sjukvårdens område (1998:531).

4 kap. 3 § får vi inte behandla barn under 8 år.
Vi har ändå valt att presentera informationen och hänvisar intresserade till Englands cranial osteopater.

För mer information eller tidsbokning kontakta:
Peter Johansson Varberg
Osteopat D.O. E-posta Peter!

Eller:
Liselotte Berg Göteborg
Osteopat D.O. E-posta Liselotte!

Producerad av Elizabeth Hayden D.O. och Clive Hayden D.O. England
Denna text baserar sig på klinisk observation och är producerad som patientinformation
Copyright i Sverige och Danmark. Kopiering absolut förbjuden.