Vad är cranialosteopati?
Cranialosteopati är en mild form av osteopatisk behandling där man använder mjuka tekniker för att få spänningar i kroppen att släppa. Det är ett mycket effektivt behandlingssätt när det gäller att behandla besvär hos personer i alla åldrar.

Om osteopati.
Att bibehålla en god mekanisk funktion är viktigt för hälsan. Problem i skelettet kan påverka hälsan på olika sätt genom att cirkulationen rubbas eller att nerverna påverkas i olika kroppsdelar. Mekaniska problem kan alltså inte bara leda till värk i leder och muskler utan även till störningar i inre organen och deras funktioner. Osteopater arbetar för att återställa balansen och harmonin i hela kroppen.

Hälsa.
Hälsa är inte bara att slippa sjukdomar eller smärta. Det är ett tillstånd av balans och harmoni i människans kropp och psyke. En frisk person bör kunna hantera t.ex. olyckor, infektioner eller känslomässig stress för att sedan bli helt återställda av sig själv. De flesta är inte fullt friska utan bär på effekter av händelser som drabbat dem i livet, och då fungerar inte den självläkande mekanismen som den skall.

Vad gör cranialosteopatin annorlunda?
I sin utbildning får osteopater lära sig en mängd olika behandlingsmetoder och tekniker. Allt ifrån lite hårdare “knäcktekniker” till de mjuka metoder som praktiseras av cranial-osteopater. Osteopater varierar sina behandlingsmetoder utifrån varje patients individuella problem. Cranialosteopaten kan ha olika specialiteter som t.ex. idrottsskador, belastningsskador och behandling av kroppens inre organ.

Ofrivilliga rörelser i kroppen.
Cranialosteopater är specialister på att känna små förändringar i alla kroppsvävnader. Skallen utgörs av 22 ben som är förenade på ett sådant sätt att skallen, under den rytmiska rörelsecykeln, ändrar sin form för att anpassa sig efter hjärnans rörelse inuti. Slag mot huvudet kan blockera eller störa denna rörelse. Detta kan orsaka ett stort antal olika problem både i huvudet och i andra delar av kroppen.

Samling av stress och spänningar i kroppen.
De flesta har någon gång blivit utsatta för ett fysiskt trauma. Kroppen kan ha klarat av skadan vid det aktuella tillfället, men en viss spänning blir ofta kvar. Sjukdomar och känslomässiga trauman kan också lämna kvar fysiska symtom. Gradvis kan kroppen få det svårare att klara av den ackumulerade stressen och symtom kan börja visa sig.

En fallstudie.
Anton är 6 år gammal. En dag ramlar han ner från ett träd och landar på baken. Han är blåslagen och har ont några dagar, men glömmer snart bort det. Utan att veta om det bär han fortfarande med sig en spänning i korsbenet, ländryggen och i skallbasen.

Vid 20 års ålder råkar Anton ut för en biloycka där han får en lättare whiplashskada och den nya skadan läggs till den spänning han redan hade.

Vid 30 års ålder utsätts Anton för stress på arbetet. Han börjar få huvudvärk och en del ryggsmärtor och han bestämmer sig för att konsultera en osteopat. Osteopaten upptäcker att den övre delen av nacken och skallbasen är komprimerade och orörliga, dels till följd av fallet som barn och dels från den senare bilolyckan. Behandling för att frigöra spänningen och återställa harmonin i kroppen genomförs. Anton blir fri från både huvudvärk och ryggsmärtor samtidigt som han får mer energi, sover bättre och klarar av stressen på arbetet bättre.

Vad innebär behandlingen?
En osteopat tar reda på patientens medicinska historia och följer upp den med en undersökning. Han/hon ställer diagnos på vad som orsakar symtomen och varför de utvecklats. Genom att använda cranialosteopati kommer kroppens samlade stress och spänningar gradvis att släppa. Målet är att lindra de aktuella symtomen och även förbättra den underliggande hälsan i vävnaderna, så att symtomen inte återkommer. Denna behandlingstyp passar alla, från nyfödda barn till mycket gamla, eftersom den är extremt mjuk.

Hur känns cranialbehandling?
Patienten kan få en känsla av tryck eller värme, antingen under osteopatens händer eller någon annanstans. De flesta patienter känner hur spänningen försvinner och att de blir avslappnade. Oftast får de mer energi och sover bättre, men många berättar även att allmäntillståndet förbättrats och att symtom som de inte har sökt för också blivit bättre.

Osteopatisk behandling har inte bara som mål att lindra enstaka symtom utan även att hjälpa kroppen att fungera bättre i alla avseenden.

Vad kan vi behandla?
Osteopater behandlar hela människan, inte bara en viss åkomma. Genom att använda osteopatins principer kan ett stort antal olika problem lindras tex:
- rygg- och nacksmärtor
- huvudvärk och migrän
- matsmältningsproblem
- menssmärtor och oregelbunden mens
- återkommande infektioner
- bihåleinflammation
- astma och bröståkommor
- stress, mildare depression och trötthet
- allmän ohälsa
För mer information eller tidsbokning kontakta:
Peter Johansson Varberg
Osteopat D.O. E-posta Peter!

Eller:
Liselotte Berg Göteborg
Osteopat D.O. E-posta Liselotte!

Producerad av Elizabeth Hayden D.O. och Clive Hayden D.O. England
Denna text baserar sig på klinisk observation och är producerad som patientinformation
Copyright i Sverige och Danmark. Kopiering absolut förbjuden.